Müügitingimused M.V.Wool AS e-poest ostmisel

1. Üldtingimused

1.1  M.V.Wool AS (reg.koodiga 10393012, juriidiline aadress Kibrukala, Vintse küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa  üldtelefon 622 4435) on tootmise ja kaubandusega tegelev ettevõte, kes müüb veebikeskkonnas aadressil www.mvwool.ee  kaupu (edaspidi Müüja).

1.2  Käesolevas veebipoe M.V.Wool AS müügitingimustes (edaspidi tingimused) on ostjana käsitletud isikut, kes on end registreerinud www.mvwool.ee veebikeskkonnas püsikliendiks või nö külaliseks ning soovib osta M.V.Wool AS  tooteid (edaspidi Ostja).

1.3  Tingimustega kehtestatakse Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, toodete ostu-müügi, tasumise, kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ja kord ning muud sätted.

1.4  Ostu sooritamisel nõustub Ostja tingimustes sätestatuga.

1.5  Müüjal on õigus tingimusi igal ajal muuta, täiendada ja parandada.

1.6  Tingimused kehtivad kuni uute tingimuste vastuvõtmiseni, mille Müüja teeb teatavaks www.mvwool.ee lehel. Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Ostja poolt ostu sooritamise ajal kehtinud tingimused.

1.7  Tingimused on kättesaadavad M.V.Wool As-i kodulehel.

1.8  Müüja klienditeeninduse kontaktandmed on: e-post: epood@mvwool.ee , tel 5649 4102. Müüja klienditeenindus töötab E-R 7.00-17.00.

2. Toode ja hind

2.1  Toodete kirjelduste juures olevad pildid on illustratiivsed ning toote väljanägemine ei pruugi vastata 100% pildil olevale.

2.2. Toodete säilivusaeg on toodud ära pakendil.

2.3 Toodete hoiustamistemperatuurid, info koostise ja toiteväärtuste kohta ning müügipiirkondade info on leitav kodulehelt.

2.3  Toodete müügihinnad ja ühikuhinnad on M.V.Wool AS-i veebikeskkonnas ja tellimustes märgitud eurodes. Kõik müügihinnad sisaldavad käibemaksu.

2.4  Toodetele kehtivad müügihinnad, mis on avaldatud M.V.Wool AS-i veebikeskkonnas ostu sooritamise hetkel.

2.5  Müüjal on õigus määrata toote vähim kaal (nn kaalusamm), mida Ostjal on võimalik tellimusega osta.

2.6  Kaalutoodete müümisel (näiteks kuumsuitsu kala) võib toodete lõplik hind tellimuse täitmisel muutuda. See tähendab, et juhul kui Müüjal kujuneb kaalutoote komplekteerimisel lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule väiksemaks, kui Ostja on tellinud ja tasunud, siis tagastab Müüja Ostja tasutud ja kaalutoote lõpliku hinna vahe Ostja arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates tellitud kaalutoote kättetoimetamisest Ostjale. Juhul, kui kaalutoote komplekteerimisel kujuneb selle lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule suuremaks, kui Ostja poolt tasutud, ei ole Ostja kohustatud juurde maksma.

2.7 Kui tellitud toode on otsas, siis tellimus antud tootele tühistatakse ning raha kantakse Ostja arveldusarvele tagasi hiljemalt 7 tööpäeva jooksul.

2.8 Tellitud Toodete hinnale lisandub transporditasu alljärgnevalt:

2.8.1. Kohaletoimetamine Mati Kalapoodi (aadressil Angerja tee 32, Saue vald, Harjumaa) olenemata Tellimuse maksumusest – 0,00 eurot.

2.8.2. Kohaletoimetamine Tellija poolt määratud aadressile (vt tarnepiirkondi) – 5.00 eurot koos km-ga .

2.8.3. Kui Tellimuse maksumus kokku on vähemalt 60,00 eurot (koos käibemaksuga), transporditasu ei lisandu. Transporditasu (-juhul kui see lisandub,) on eraldi välja toodud enne Tellimuse eest maksmist.

3. Ostu sooritamine

3.1  Ostu sooritamiseks tuleb M.V.Wool AS-i veebikeskkonnas esitada tellimus.

3.2  Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad tooted lisada ostukorvi ja vajutada nupule „Vormista ost“.

3.4 Ostjal tuleb valida, kas registreerub püsikliendiks või esitab tellimuse kui külaline.

3.5 Seejärel tuleb Ostjal sisestada tellimuse kohaletoimetamise aadress või valida kauba kättesaamise kohaks  Mati Kalapood.

3.6 Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada pangalingile, mille kaudu ta soovib valitud toodete eest maksta. Pangalinkide teenust osutab selleks volitatud teenusepakkuja Maksekeskus AS (maksekeskus.ee).

3.7 Seejärel suunatakse Ostja maksekeskkonda ülekannet teostama. Tellimuse lõplikuks kinnitamiseks peab Ostja peale makse sooritamist minema tagasi Müüja veepoodi.

3.8  Peale tellimuse eest tasumist saadetakse Ostja märgitud e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus, mis sisaldab vähemalt tellimuse numbrit. Tellimuse kinnituse saatmisega Ostja e-posti aadressile loetakse müügileping (edaspidi Leping) Ostja ja Müüja vahel sõlmituks.

3.9 Täitmisele lähevad tellimused, mille eest on tasutud ülekandega. Kui Ostja katkestab enne tasumist tellimisprotsessi, siis tellimus töösse ei lähe.

3.10  Püsikliendiks registreerunud Ostja koostatud tellimused ja teostatud ostud on leitavad www.mvwool.ee veebikeskkonnas „Ostude ajalugu“ alt.

4. Toodete kättetoimetamine ja üleandmine

4.1  Müüja tarnib tooted Tallinnas ja selle lähiümbrusesse esmaspäevast reedeni. Tartusse toimuvad tarned 2 korda nädalas- teisipäeval ja reedel.

Tooteid toimetatakse kätte vahemikus 10.00 – 17.00.

4.2  Tellimused täidetakse hiljemalt 3-e tööpäeva jooksul. (Üldjuhul Tallinnas ja Harjumaal järgmisel tööpäeval. Tartusse hiljemalt 3-e tööpäeva jooksul, tarned Tartusse on teisipäeval ja reedel).

4.3  Müüja toimetab tooted Ostjale tellimuses märgitud aadressile hiljemalt 3-e tööpäeva jooksul. Ostja kohustub tagama toodete vastuvõtmise Müüjaga kokkulepitud ajal.

4.4  Kuller helistab Ostjale, kui on teada eeldatav tarnekohta jõudmise kuupäev ja kellaaeg.

4.5. Kui tarnekohaks on valitud Mati Kalapood, siis täidetakse tellimus järgmiseks tööpäevaks. Kui klient soovib kaupa kätte saada mõneks teiseks päevaks, tuleks see Müüjaga eraldi kokku leppida. Kaupluses hoitakse komplekteeritud kaupa 1 päev peale tellimuse komplekteerimist, kui Ostja selle aja jooksul pole kaubale järgi tulnud, tellimus tühistatakse ning ostusummat ei tagastata.

4.6 Juhul, kui Ostja ei vasta telefonile ja/või ei taga toodete vastuvõtmist Müüja esmakordsel jõudmisel Ostja asukohta või Müüjal ei ole võimalik Ostjale muu Ostja poolse asjaolu tõttu tellituid tooteid kokkulepitud ajal ning ka järgneval päeval võimalik üle anda, on Müüjal õigus jätta tooted Ostjale kätte toimetamata ning ostusummat ei tagastata.

4.7 Juhul, kui Müüjal ei õnnestu tooteid kätte toimetada tellimuses esitatud ajavahemikul Müüjast tuleneva asjaolu tõttu, kohustub Müüja sellest viivitamatult Ostjat teavitama tellimuses esitatud kontaktandmetel. Müüja ja Ostja lepivad kokku uue kättetoimetamise ajavahemiku. Juhul, kui Müüjal ja Ostjal ei õnnestu uues kohaletoimetamise ajas kokku leppida, loevad Ostja ja Müüja müügilepingu konkreetse tellimuse osas lõppenuks ning Müüja tagastab Ostjale ostusumma 7 päeva jooksul Ostja esitatud pangaarvele alates tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

4.8  Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile alates kättesaamisest.

5. Tellimuse tühistamine ja Lepingust taganemine

5.1  Tulenevalt võlaõigusseaduse (edaspidi: VÕS) VÕS § 53 lõike 4 punktidest 4, 41, 42, 5, ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemisõigus:

5.1.1 sellise asja üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti;

5.1.2 sellise suletud pakendis asja üleandmisel, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

6. Pretensioonide esitamine

6.1 Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt 1-e päeva jooksul Müüja poole, saates e-kirja tellimuse numbri ja probleemi kirjeldusega aadressile epood@mvwool.ee või helistades telefonil: 5649 4102.

6.2 Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale. (Nt hoiustamistemperatuuride rikkumisest tingitud kauba riknemine).

6.3 Kui Müüjalt ostetud kaubal on olulised tootmise käigus tekkinud puudused, mida Müüja aktsepteerib, tagastab Müüja Ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

6.4 Müüja vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 3-e tööpäeva jooksul.

6.5 Vastavalt Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 53 lg 4 punkti 4 kohaselt puudub 14-päevane taganemisõigus sellistel toodetel, mis riknevad või vananevad kiiresti.

6.6 Müüja ja Ostja vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse.

7. Vastutus

7.1  Müüja ja Ostja vastutavad teineteise eest tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2  Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja esitab registreerimisvormis valeandmeid, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest, samuti on Müüjal õigus nõuda Ostjalt kahju hüvitamist.

7.3  Ostja vastutab mvwool.ee veebikeskkonda sisselogimiseks vajaliku kasutajatunnuse ja salasõna turvalise kasutamise eest ja hoidub selle levitamisest. Ostja kohustub tagama, et tema kasutajatunnus ja salasõna ei satu kolmandate isikute valdusesse. Juhul, kui Ostjal on kahtlus, et tema sisselogimisandmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse, kohustub Ostja sellest teavitama Müüjat ja oma salasõna koheselt ära muutma. Juhul, kui Ostja ei teavita Müüjat andmete võimalikust kuritarvitamisest, ei vastuta Müüja kahju eest, mis võib tekkida Ostjale kolmandate isikute valdusesse sattunud sisselogimisandmete kasutamisest.

8. Vääramatu jõud

8.1  Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood mvwool.ee ei saanud mõjutada või ette näha (force majeure).

9.  Kliendi isikuandmete töötlemine

9.1.  Müüja kasutab kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

–  esitatud tellimuse täitmine;

–  kliendiga suhtlemine;

–  kliendi päringutele vastamine;

–  õigustatud huvi;

–  tarbijaharjumuste uurimine;

–  müügistatistika koostamine;

–  veebipoe teenuste haldamine, arendamine, parendamine.

9.2. Müüjal on õigus püsikliendiks registreerinud isiku andmete põhjal teostada analüüsi, et paremini mõista tarbijate ootusi, pakkuda kliendi soovidele vastavaid kaupu ja teenuseid ning sihtida täpsemini otseturundustegevusi. Analüüsi põhjal ei teostata Ostja  suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

9.3 Müüja isikuandmete vastutavaks töötlejaks on M.V.Wool AS. Müüjal on õigus edastada isikuandmeid koostööpartneritest volitatud töötlejatele (sh Maksekeskus AS, kes on maksete teostamiseks vajalike isikuandmete  volitatud töötleja). eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise lepingud.

9.4 Juhul, kui Ostja leiab, et Müüja teenuse osutamisel rikutakse isikuandmete töötlemisel Ostja õiguseid, on Ostjal õigus küsida täiendavat informatsiooni Müüjalt e-kirja teel epood@mvwool.ee.